Welkom op de website van het Hospice Zoetermeer, onderdeel van de Stichting Hospice Groep Zoetermeer.
Hospice Zoetermeer biedt zorg en ondersteuning aan mensen in de laatste fase van hun leven. Zij doet dit door vrijwilligers in te zetten in de thuissituatie  of door zorg te bieden in het Hospice.

Gastvrij huis voor zorg en ondersteuning

--Het Hospice Zoetermeer is een gastvrij huis waar mensen die ongeneeslijk ziek zijn kunnen verblijven in de laatste fase van hun leven. Wanneer thuis verzorgd worden niet (meer) mogelijk is kan het hospice door de huiselijke sfeer een goed alternatief zijn om de laatste tijd door te brengen. De sfeer in het hospice doet denken aan thuis, vandaar dat ook de naam BijnaThuisHuis gebruikt wordt. De zorg en aandacht voor de mensen, lijken op de zorg die men thuis van familie en vrienden ontvangt.

Uitbreiding van het aantal vrijwilligers is noodza-kelijk. Mocht u interesse hebben om als vrijwil-liger in het hospice te werken, dan vindt u onder het kopje Vrijwilligers nadere informatie.

Zorg en aandacht
Naast lichamelijke zorg is er aandacht voor sociale, spirituele of levensbeschouwelijke behoeften van de bewoner. Er is alle tijd, ruimte en aandacht om het leven ten volle te beleven- ook in deze fase- en daarnaast is er ook ruimte om gevoelens rondom ziek zijn en sterven te delen. Uiteraard wordt aandacht geschonken aan de naasten tijdens het verblijf in het hospice.

Voorzieningen
Het Hospice biedt plaats aan zes personen. Elke bewoner heeft een eigen kamer waar, naast de basisinrichting, ook plaats is voor enkele dierbare eigen bezittingen zoals schilderijen, foto’s, een eigen dekbed. Verder is er een gemeenschap-pelijke woonkamer met een gezellige woon-keuken en een stiltekamer voor wie zich even wil terugtrekken. Familie en vrienden zijn altijd welkom, er zijn geen vaste bezoektijden.

Jaarverslag
Voor informatie over de activiteiten en de exploitatie van het Hospice in 2016 zie bijgaande PDF (ook de jaarverslagen van 2015, 2014, 2013 en 2012 zijn nog beschikbaar).

Over deze website
Op deze website vindt u informatie over het hospice en de zorg thuis, voor wie het bedoeld is en hoe de zorg is georganiseerd. Verder zijn opgenomen nieuwsberichten en foto’s. Naast contactgegevens is er de mogelijkheid, om via een contactformulier nader informatie aan te vragen, zich aan te melden als vrijwilliger of donateur en opmerkingen en suggesties door te geven.

'Dierbaar zijn mij de woorden van kracht, boosheid maar ook dankbaarheid, weemoed, trots en berusting over
hoe het leven gelopen is'

Foto's in de kamer begeleiden vaak het verhaal. (van een vrijwilliger)