Het verblijf

In Hospice Zoetermeer wordt zorg geboden aan mensen in hun laatste levensfase. Wanneer het sterven nabij is en thuis zijn niet meer behoort tot de mogelijkheden kan het wenselijk zijn voor de zorgvrager en/of naasten dat er dag en nacht zorg en ondersteuning is. Deze zorg kan het hospice u bieden. De zorg wordt geleverd door het verpleegkundig team van Buurtzorg. Het hospice is omringd door een groenrand en er is een terras met uitzicht op een kleine weide met bomen. Het hospice is kleinschalig van opzet en heeft 6 kamers. Iedere kamer is comfortabel ingericht en voorzien van een eigen badkamer en terras.

Bezoek
Er zijn geen vaste bezoektijden. Naast uw eigen zit-/slaapkamer kunt u gebruik maken van de huiskamer en keuken.Uw familie is van harte welkom en kan, indien nodig blijven overnachten. Hiervoor vragen wij een vergoeding. Informeer gerust naar de mogelijkheden.

Stilteruimte
Het hospice heeft een stilteruimte waar u zelf, alleen of met uw naasten, kunt  terugtrekken wanneer daar behoefte aan is. Na het overlijden biedt de stilteruimte gelegenheid voor een kort afscheidsmoment voor familie en betrokken vrijwilligers.

Aanmelding
Aanmelding voor een opname in het hospice kan gedaan worden door uzelf, uw naasten, de huisarts of het ziekenhuis (via het Transferbureau), maar ook door de verpleegkundige van het  verpleegkundig team. 
Ook voor vrijblijvend informatie of een bezoekje om een indruk te krijgen bent u natuurlijk van harte welkom om een afspraak te maken.

Lees verder >

'Er is een sfeer van rust en aandacht'

De zorg
In het hospice krijgt u de verpleegkundige zorg die u nodig heeft. Er is 24 uur per dag een verpleegkundige aanwezig. In overleg met u wordt bekeken wat u aan zorg nodig heeft zodat deze aansluit op uw wensen en behoeften. De verpleegkundigen van het hospice hebben veel kennis van en ervaring met terminale zorg.
Inwoners van Zoetermeer behouden hun eigen huisarts. Wanneer u buiten Zoetermeer woont gaan wij voor u op zoek naar een huisarts binnen Zoetermeer die de medische zorg voor u op zich wil nemen.

Het team
De verpleegkundigen in het hospice zijn ervaren en gedreven. Naast de verpleegkundigen zijn er vrijwilligers actief in het hospice.

De kosten
De verpleegkundige zorg in het hospice wordt gefinancierd vanuit het basispakket van uw zorgverzekeraar.

Voor het verblijf in het hospice wordt per dag € 35,- in rekening gebracht. Hiervan worden huisvesting, maaltijden, schoonmaak en onderhoud bekostigd. Deze kosten worden mogelijk (deels) vergoed door uw zorgverzekeraar. Naasten kunnen mee eten en/of logeren. Hiervoor wordt een financiële vergoeding gevraagd.
Mocht de financiële draagkracht onvoldoende zijn om de gevraagde eigen bijdrage te betalen, neem dan contact op met het verpleegkundig team. Samen met u wordt er gekeken naar eventuele mogelijkheden.

Webdesign en realisatie: dehoopenkoning.nl