'Hier is warmte, liefde en zorg. Dat merk je als je binnenkomt'

'Met liefde en aandacht wordt je eerst zelf omringt,
voordat je op bezoek gaat' (van een naaste)

Klachten

Het bestuur, de coördinatoren en de vrijwilligers doen er alles aan om de zorg en ondersteuning in het Hospice Zoetermeer zo goed mogelijk te regelen.

Algemene klachten
Wanneer er zaken in het hospice niet goed gaan of wanneer u niet tevreden bent, dan willen wij dat graag weten. U kunt dit melden bij de coördinatoren. Vindt u dat het probleem na een gesprek met de coördinatoren niet goed is opgelost dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij het bestuur.

Leidt het overleg bij het bestuur niet tot een oplossing dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de Klachtencommissie van de VPTZ.  De VPTZ is de brancheorganisatie van Hospices en Vrijwilligersorganisaties van Palliatieve Thuiszorg.
De VPTZ beschikt over een onafhankelijke klachtencommissie.

Adres:
Barchman Wuytierslaan 10   |   3818 LH Amersfoort
033 - 760 10 70   |   info@vptz.nl   |   www.vptz.nl

Klachten over privacy
Het Hospice Zoetermeer hanteert een privacy beleid dat in overeenstemming is met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens alsook met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die per 25 mei 2018 van kracht is.

Indien u een klacht heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens kunt u deze schriftelijk indienen bij het bestuur van het Hospice Zoetermeer.