Nieuwbouw

Rond 2010 werd duidelijk dat het verzorgingshuis waarin het Bijna Thuis Huis sinds 2001 was gehuisvest, in de toekomst waarschijnlijk gesloopt zou worden. Met dit gegeven en de toenemende behoefte aan palliatieve bedden in Zoetermeer is vanaf dat moment een start gemaakt met de zoektocht naar een geschikte nieuwe locatie en samenwerkingspartner.

In de verkenning van mogelijkheden is met Buurtzorg Nederland een duurzame samenwerking tot stand gekomen. Met de visie op zorg van Buurtzorg Nederland en hun doorzettingsvermogen om tot nieuwe samenwerkingsvormen te komen is nu een prachtig nieuw gebouw gerealiseerd .

In dit nieuwe gebouw kan niet alleen het Buurtzorgpension maar ook het Hospice Zoetermeer zich  vestigen.

Dankzij de gemeente Zoetermeer is de realisatie van dit gebouw op onze voorkeursplek mogelijk geworden. Het Hospice Zoetermeer kan weer jaren vooruit!

Dankzij diverse sponsoracties van serviceclubs in Zoetermeer en andere donaties is het nieuwe Hospice Zoetermeer sfeervol, warm en huiselijk ingericht.

Eerste fase (2 oktober 2017) o.a. begane grond opzetten

Tweede fase (16 oktober 2017) o.a. plaatsen stalen dakbalken

Derde fase (8 november 2017) o.a. voorbereiden dakconstructie

(16 november 2017) o.a. plaatsen dakplaten

(21 december 2017) afronden dak en verder met plaatsen kozijnen 

(29 januari 2018) hemelwaterafvoer en tegelen binnen

Afrondingsfase (11 april 2018)