Bestuur

U kunt het bestuur bereiken via het secretariaat van de 
Stichting Hospice Groep Zoetermeer:
p/a De Klerkplan 2  5
2728 EH Zoetermeer  Tel: 06 - 141 38 365 
e-mail: hospicezoetermeer@ziggo.nl
of telefonisch via de coördinatoren:
 Tel: 079 - 34 78 927

mw. M. van der Tang

Voorzitter

Fred

dhr. F.W. Brasser

Secretaris/penningmeester

mw. drs. B.W.H. van de Lagemaat

Bestuurslid

dhr. mr. J.H.M. Schepers

Bestuurslid

Coördinatoren & vrijwilligers

De dagelijkse leiding van het Hospice Zoetermeer ligt in handen van twee coördinatoren: Manon van Wieren en Sonja Siedenburg. Zij dragen zorg voor de kwaliteit, sfeer en continuïteit van zorg. Samen met de vrijwilligers zorgen zij ervoor dat elke bewoner de zorg en ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft. Daarnaast zijn de coördinatoren het eerste aanspreekpunt voor de bewoners en hun naasten, voor zorgverleners en voor andere externe organisaties.

Coördinatoren
De coördinatoren zijn op weekdagen in het Hospice aanwezig. Zij gaan, voorafgaand aan een opname, bij iemand thuis of in het ziekenhuis op intakegesprek om kennis te maken en te informeren over de gang van zaken in het Hospice.Tijdens de opname houden de coördinatoren de voortgang en de tevredenheid van bewoners en familie nauwlettend in de gaten. Ook gaan zij op huisbezoek bij mensen die graag een vrijwilliger thuis willen ontvangen voor ondersteuning in palliatieve zorg thuis.

Vrijwilligers
Naast de coördinatie van de opname in het Hospice, de thuisinzet van vrijwilligers en het regelen van de zorg, zijn de coördinatoren verantwoordelijk voor de vrijwilligers. Zij houden een vinger aan de pols voor hun welzijn, houden jaargesprekken en nemen nieuwe vrijwilligers aan. Tevens verzorgen de coördinatoren de introductiecursus voor nieuwe vrijwilligers en organiseren zij de vrijwilligersbijeenkomsten.

Manon van Wieren  (links) en Sonja Siedenburg (rechts)

Zorg en ondersteuning

De zorg en ondersteuning in het Hospice kunnen niet zonder de inzet van de ruim 50 vrijwilligers. Tussen 7.00 uur ’s morgens en 23.00 uur ’s avonds zijn er altijd vrijwilligers in het Hospice aanwezig om de bewoners te verzorgen en vooral te ondersteunen met een luisterend oor, een gesprek of gewoon “door er te zijn”.

Verpleegkundig team
Buurtzorg Nederland is een thuiszorgorganisatie die 24 uur per dag de verpleegkundige zorg levert in het Hospice. Het verpleegkundig team bestaat uit 7 tot 10 verpleegkundigen die specifieke kennis en vaardigheden hebben om palliatief terminale zorg te kunnen bieden.