Privacy persoonsgegevens

Het Hospice Zoetermeer respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons wordt verschaft, zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld.

Door uw persoonsgegevens op te geven op de website, gaat u ermee akkoord dat het hospice uw gegevens in overeenstemming met dit Privacy Statement gebruikt. Alle door u aan ons beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en dit gebruik geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

Het hospice geeft de door u verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Dit met uitzondering van bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.


• Privacy beleid van het Hospice Zoetermeer
• Privacy Statement Hospice (internet)