Samenwerking

Naast de verpleegkundigen van Buurtzorgteam Midden zijn de zoetermeerse huisartsen de belangrijkste samenwerkingspartners van het Hospice Zoetermeer. Beide partijen zijn verbonden aan de stedelijke Ketenafspraken palliatieve zorg, die ook door de apothekers en het LangeLand Ziekenhuis ondertekend zijn.

Het Hospice Zoetermeer participeert in het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden en in de koepelorganisatie voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg, de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ Nederland).