'Er is een sfeer van rust en aandacht'

Visie en doel van de palliatieve zorg in het Hospice Zoetermeer

De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) definieert palliatieve zorg als volgt:

“Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.”

Vanuit deze visie willen wij in het Hospice Zoetermeer de gasten en hun naasten ontvangen. De gasten staan in ons huis centraal en moeten de regie kunnen houden over hun leven en sterven.

Hierbij kunnen zij ondersteuning krijgen van een multidisciplinair team, bestaande uit vrijwilligers, verpleegkundigen, (huis-)artsen en de coördinatoren.

De zorg voor en de inbreng van de naasten zijn in dit proces van essentieel belang, zolang deze niet strijdig zijn met de belangen en wensen van de gast.
Het uiteindelijke doel is de gast in staat te stellen vredig, waardig, zoveel mogelijk vrij van pijn en van andere belastende symptomen op natuurlijke wijze te sterven in het bijzijn van familie, vrienden en/of verzorgenden.