Voor wie is het Hospice?

Het Hospice Zoetermeer biedt zorg en ondersteuning aan mensen die gaan sterven en aan hun naasten, zowel in het Hospice als bij mensen thuis. Hospice Zoetermeer is er voor alle inwoners van Zoetermeer, Benthuizen en omgeving, ongeacht levensovertuiging.

Mensen die bij ons worden opgenomen, hebben van hun huisarts of medisch specialist te horen gekregen dat zij een levensverwachting hebben van minder dan drie maanden.

Een indicatie voor zorg in een hospice wordt afgegeven voor een beperkte periode. Mocht de situatie zich stabiliseren of verbeteren, dan wordt er samen met de bewoner, diens huisarts en de coördinator, gekeken naar de mogelijkheden van het zorgtraject.

Bij opname in het Hospice Zoetermeer mag de eigen woning nooit opgezegd worden zolang de bewoner in het Hospice verblijft. Ook kan het Hospice geen postadres voor de bewoner zijn.