'Het Hospice brengt rust voor bewoner en familie'

Aanmelding en opname

Aanmelding voor een opname in het Hospice Zoetermeer kan gedaan worden door uzelf, uw naasten, de huisarts of het ziekenhuis bij een van de coördinatoren. Ook indien u vrijblijvend informatie wilt of een keer wilt langskomen om een indruk te krijgen bent u natuurlijk van harte welkom. Indien u bij ons wordt opgenomen volgt er een uitgebreid intake-gesprek met de coördinator bij u thuis of in het ziekenhuis (in Zoetermeer), om alles met u door te nemen.

Dag van opname
In afstemming met uzelf, de huisarts en het verpleegkundig team, stelt de coördinator het moment van opname vast. Opname vindt plaats op weekdagen tijdens kantooruren. Op de dag van opname wordt u ontvangen door de coördinator en een vrijwilliger. U krijgt de ruimte om te wennen aan de nieuwe situatie. Er komt veel op u af de eerste dagen en we zijn ons ervan bewust dat dit veel impact kan hebben.
De huisarts komt zo mogelijk op de opnamedag langs. De huisarts bespreekt dan met u en met de verpleegkundige welke zorg u nodig heeft.

Tijdens uw verblijf
De coördinatoren zijn het eerste aanspreekpunt voor vragen over uw opname. Zij houden in de gaten of de zorg naar wens verloopt. Voor alle medische zaken kunt u altijd terecht bij uw eigen huisarts. Vragen over de verpleegkundige zorg stelt u aan de verpleegkundigen van het team van Buurtzorg Zoetermeer Midden.

Privacy
Het Hospice Zoetermeer respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons wordt verschaft, zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld.
Door uw persoonsgegevens op te geven op de website, gaat u ermee akkoord dat het Hospice uw gegevens in overeenstemming met dit Privacy Statement gebruikt. Alle door u aan ons beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en dit gebruik geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. Het Hospice geeft de door u verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Dit met uitzondering van bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Meer informatie over het privacybeleid kunt u vinden in het document Privacy Policy Hospice Zoetermeer