'Indrukwekkend was de manier waarop jullie Pa
uitgeleide hebben gedaan na zijn overlijden'

'Het zal ons lang bijblijven' (van een naaste)

Na het overlijden

Na overlijden van een bewoner in het Hospice belt de familie zelf de uitvaartondernemer van eigen keuze. Deze kan de laatste zorg verlenen. Familieleden kunnen, samen met een aantal hiervoor geschoolde vrijwilligers, ook de laatste zorg verlenen. De coördinatoren kunnen u hierover informeren.

De uitvaartondernemer zal de overledene binnen 24 uur overbrengen naar een andere locatie. De stilteruimte in het Hospice biedt gelegenheid voor een kort afscheidsmoment voor familie en betrokken vrijwilligers.

Zes weken na het overlijden nodigt de coördinator u per brief uit voor een nazorg gesprek.