Wat kost een opname?

De verpleegkundige zorg in het Hospice wordt vergoed door de Zorgverzekeraar. Net zoals in de thuissituatie wordt voor de inzet van verpleegkundige zorg een inkomensafhankelijke bijdrage gevraagd door het Centraal Administratie Kantoor.

De medische zorg zoals verleend door de huisarts wordt vergoed. Het verblijf in het Hospice wordt niet vanuit de basisverzekering vergoed. Sommige zorgverkeraars hebben in een aanvullende zorgverzekering wel een dagvergoeding opgenomen.

Voor verblijf in het Hospice Zoetermeer vragen wij een eigen bijdrage van € 45 per bewoner per dag om de kosten van huisvesting, voeding etc. te kunnen dekken. 

De hoogte van de dagvergoeding mag een verblijf in het Hospice niet in de weg staan. Mocht dit een probleem opleveren dan kan dit bij het intake-gesprek voorafgaand aan de opname, met de coördinator worden besproken.