'Er is een sfeer van rust en aandacht'

Welke zorg biedt het Hospice?

Het Hospice Zoetermeer biedt verpleegkundige- en medische zorg.
De verpleegkundige zorg wordt geboden door een vast team van gespecialiseerde verpleegkundigen van Buurtzorg Zoetermeer Midden.
Meer informatie is te vinden op:  www.zoetermeer.buurtzorg.net

De eigen huisarts van de bewoner is verantwoordelijk voor de medische zorg. Voor bewoners die niet uit Zoetermeer komen dient voorafgaand aan een opname een huisarts uit Zoetermeer bereid te zijn om de medische zorg te verlenen.

Daarnaast ondersteunen en begeleiden de coördinatoren en vrijwilligers de bewoners en hun naasten. De door ons geboden zorg is persoonlijk, zorgzaam en liefdevol en is erop gericht om de bewoner en de familie daar waar mogelijk te ondersteunen en te ontlasten. De zorg wordt uitgevoerd door een team bevlogen, geschoolde vrijwilligers die voor elke bewoner een groot hart hebben.

Wij proberen zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de waarden, wensen en behoeften van de bewoner en zijn/haar mantelzorgers, zonder daarbij de kwaliteit van de zorg tekort te doen. Daarbij streven we ernaar de huiselijke sfeer leidend te laten zijn.

Overig zorgaanbod
Naast verpleegkundige- en medische zorg en de ondersteuning door vrijwilligers kan in het Hospice ook de ondersteuning worden gevraagd van een pastoraal medewerker, kapper, pedicure, etc..
Voor vragen over ondersteunende diensten kunt u terecht bij de coördinatoren van het Hospice.