Vrienden van het Buurzorghuis

Stichting Vrienden van het Buurtzorghuis
De Stichting 'Vrienden van het Buurtzorghuis' opgericht in juli 2015, heeft als doel het ondersteunen van het Buurtzorghuis op het gebied van het veraangenamen van het welzijn van de gasten, het verlenen van financiële steun voor wie de verblijfkosten (eigen bijdrage) een probleem zijn, het ondersteunen en faciliteiten van het werk van de vrijwilligers en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Dit doel wordt onder meer bereikt door het beschikbaar stellen van financiële en/of materiële middelen die de uitvoering van de genoemde doelstelling kunnen bevorderen en het beheren van de gelden die de Stichting uit erfstellingen, legaten of schenkingen heeft verkregen. 

Gift/donatie
Een financiële bijdrage aan het Hospice kan worden overgemaakt op IBAN: NL95 RABO 0307 2331 38 t.a.v. Stichting Vrienden van het Buurtzorghuis onder vermelding van Hospice Zoetermeer, of via het via het incassoformulier.

Het beleidsplan
Klik hier voor het beleidsplan

Het bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

De heer J.B.I. de Blok, voorzitter
De heer J.B. Kronenberg, secretaris
De heer B.F. Morsink, penningmeester
Mevrouw N. Hoogedoorn, lid

Zij ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

De directie van de instelling alsmede de medewerkers worden beloond conform de CAO VVT.

Contactgegevens
Stichting Vrienden van het Buurtzorghuis
Postbus 69, 7600 AB Almelo
T. 0546 - 66 00 58
E. vriendenvanhetbuurtzorghuis@buurtzorgnederland.com
Fiscaal nummer 8554.17.183

Activiteitenverslag en financiële verantwoording
Klik hier het ANBI-Jaarverslag 2021
Klik hier voor de Staat van baten en lasten 2021

Webdesign en realisatie: dehoopenkoning.nl