Vrijwilligers

In het Hospice zetten ruim 50 vrijwilligers zich in om met aandacht en zorg de laatste levensfase voor bewoners zo aangenaam mogelijk te maken.

Zij zijn de gastvrouwen en – heren in ons huis en zorgen voor de gastvrijheid en de aandacht voor bewoners en hun naasten. De vrijwilligers zijn er ook ter ondersteuning van de verpleegkundigen van het verpleegkundig team van Buurtzorg bij de verzorging.

Dagelijks van 7.00 uur tot 23.00 uur zijn er in verschillende diensten in totaal 10 vrijwilligers aanwezig.
De vrijwilligers ontvangen het bezoek van bewoners, zorgen voor koffie en thee, verzorgen de maaltijden en voeren licht huishoudelijke werkzaamheden uit.

Daarnaast zijn de vrijwilligers er vooral voor de bewoners: voor een gesprek, om gewoon stil en rustig bij iemand te zijn, iemands hand vasthouden, om voor te lezen, etc.. Zonder uitzondering hebben de vrijwilligers voldoende levenservaring om anderen bij te staan.

Ook voor mensen, die in de laatste fase van hun leven thuis graag ondersteuning krijgen, is een groep vrijwilligers beschikbaar. Zij kunnen één of twee keer per week de zorg en ondersteuning overnemen van de mantelzorger of er juist zijn voor een goed gesprek.

Onderstaand ziet u het complete team van vrijwilligers

'Het Hospice is een fijne plek om je dierbare te laten gaan'

Femke