'Nu jij er niet meer bent, mag ik parels van herinnering, rijgen aan een snoer, dat mijn leven siert, zolang mijn dagen duren'

2e strofe uit gedicht Parels van Yvonne van Emmerik

Scholing

Elke nieuwe vrijwilliger volgt een tweedaagse training en een praktijkavond.

Deze introductiecursus is bedoeld om een vrijwilliger zo goed mogelijk voor te bereiden op de thema’s die in het Hospice aan de orde kunnen komen zoals omgaan met verlies en rouw, de eigen gevoelens en ook om praktische vaardigheden te leren om te kunnen ondersteunen in de zorg.

In de eerste periode werkt elke nieuwe vrijwilliger samen met een ervaren vrijwilliger in een dienst zodat men vertrouwd kan raken met de dagelijkse gang van zaken in het Hospice.

Vier maal per jaar wordt een vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd om thema’s te behandelen die verband houden met zorg in de laatste levensfase en met elkaar ervaringen te delen.